ORGANISMES OFICIALS

   Administració de justícia a Catalunya
   Ajuntament de Barcelona
   Consell Col·legis d'Advocats
   Consorci Normalització Ling. (CPNL)
   Institut d'Estudis Catalans
   Generalitat de Catalunya
   Departament de Cultura
   Departament de Justícia
   Web de la lleng. catalana   LES LLEIS EN CATALÀ

   BOE (suplements en català)
   DOGC
   LexCat: les lleis en català   APRENDRE CATALÀ

   Certificats de català
   Curs de català nivell intermedi (B2)
   Curs de català nivell de suficiència (C1)
   Curs de llenguatge jurídic (PDF)
   Curs lleng. administratiu (PDF)
   Parla.cat
   Dictats en línia
   Gramàtica catalana de l'IEC (PDF)
   Publicacions en línia (SPL)
   Més recursos per aprendre català   EL CATALÀ A LA JUSTÍCIA

   Carta de drets lingüístics dels ciutadans
   Drets lingüístics (ACC)
   Legislació lingüística
   Servei Lingüístic de l'Àmbit Judicial

 
   

   Si ens voleu escriure
   Pàgina d'inici

Membre de: 

CATAWEB

Eines i recursos jurídics en català

 


Optimot, consultes lingüístiques


CONSULTES LINGÜÍSTIQUES

Cercaterm (llengua general)
Enciclopèdia Catalana
ésAdir (portal lingüístic de TV3)
Justiterm (llenguatge jurídic)
Optimot, consultes lingüístiques
Verbs catalans conjugats

DICCIONARIS GENERALS

Dicc. català-valencià-balear (DCVB)
Dicc. de la llengua catalana (DIEC2)
Dicc. de la Llengua Catalana Multilingüe
Dicc. de l'Enciclopèdia Catalana
Diccionaris.cat (sinònims, català-castellà...)
Dicc. de sinònims en línia Softcatalà
Dicc. de la lengua española (RAE)
Dicc. català-anglès de codi obert

DICCIONARIS ESPECIALITZATS

Diccionari enciclopèdic de medicina
Diccionaris en línia (TERMCAT)
Diccionari visual de la construcció
Lèxic multilingüe de la indústria
Lèxic de fàrmacs

DICCIONARIS JURÍDICS

Diccionari de dret civil
Diccionari jurídic de l'IEC
Terminologia jurídica (TERMCAT)
Terminologia jurídica i administrativa (DJ)
Terminologia notarial (TERMCAT)
Vocabulari de dret penal i penitenciari
Diccionario del español jurídico (RAE)
Legal Dictionary Law (en anglès)
Glossaire juridique (en francès)

CRITERIS LINGÜÍSTICS

Abreviacions
Citació bibliogràfica
Criteris lingüístics (DJ)
Guia d'usos no sexistes de la llengua
Majúscules i minúscules
Traducció de noms, denominacions i topònims
Traducció de textos normatius del castellà al català

DOCUMENTS I FORMULARIS

Documents notarials en català (Plat. per la Llengua)
Formularis administratius i jurídics (DJ)
Formularis jurídics (CICAC)
Manual de llenguatge judicial-DJ (PDF)

TRADUCTORS AUTOMÀTICS EN LÍNIA

Apertium, traductor de codi font obert
Traductor Google
Traductor en línia de Softcatalà
Traductor multilingüe Lucy LT-KWIK Translatore
Última actualització: 24 de gener de 2018
· · 2002 ·